SERRA, CAMÍ DE LA

 

El camí –documentat al segle XVI- surt del camí del Corredor i es dirigeix cap a la Creu dels Planells vorejant els Plans dels Brucs. Passa pel Coll de Can Bruguera i per la casa, i es troba amb el Camí de Dosrius a mà dreta. Voreja el Turó de la Creu d’en Serra fins que es troba el camí de Manyans i el Torrent del Pont de la Vila, on agafa en direcció Sud a l’alçada de la Plana del Pou de la Plata. Ressegueix el Turó d’en Dori i agafa per l’Avinguda del Parc Forestal fins a límit del terme. Després d’unes corbes torna a entrar al terme municipal de Mataró fins a l’estadi d’Atletisme, on acaba en el Camí dels Contrabandistes. Té una longitud de 5, 89 quilòmetres i una amplada de 5 metres. [1]

 

// Avui, amb aquest nom de Camí de la Serra es designa també tot un espai d’habitatges, de forma triangular, que promogué Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) i que queda situat a la part baixa d’aquest camí.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”. El redactat és gairebé extret literalment de la “Proposta de Pla d’ Ús Públic del Rodal de Mataró. Inventari municipal de camins. Ordenança de Camins”, publicat per l’ Ajuntament de Mataró. Any 2015.