SERVENTES O SERVES, LES

 

Tothom a Mataró coneix a aquestes religioses com “las Siervas”. [1] Es tracta d’ un institut de religioses que tenen cura dels malalts i que s’ establiren provisionalment (1886) en una casa del Camí Ral, cantonada amb el carrer de Sant Joan. Després (1899) construïren convent i església pròpies al carrer d’ Onofre Arnau.[2]

D'estil historicista, té una façana pràcticament del tot arrebossada. Les pedres o carreus es troben a la base de l'edifici. Sense cap canvi a nivell extern, l'edifici es conserva tal i com el va projectar Jeroni Boada, el mestre d'obres mataroní. Per aquest motiu és una obra catalogada per l'Ajuntament i per tant queden protegides la façana i els volums.

 

 

 [1] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8672

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàg. 330.