SIMONA, CA LA

 

Es trobava a la carretera de Barcelona i concretament a la denominada zona del Rengle. Josep Fradera i Graupera (mort el 1976, als 76 anys) n’era el propietari.

Altres cases de pagès de l’ antiga zona del Rengle serien Can Mitjana, El Desmai, Ca l’ Oliveras, Can Mantons, Can Camas i Can Puça. [1]

Avui tots aquests espais anteriorment agrícoles s’ ha convertit en zones per a indústries i comerços.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.