SISTEMES INFORMŔTICS I COMPTABLES, S.A.

 

L’ empresa Sistemes Informŕtics i Comptables, coneguda també per les sigles SIIC, S.A., era concessionŕria d’ ordinadors IBM, a les darreres dčcades del segle XX. Estava situada a l’ Avinguda del Maresme, 537, de Mataró. També tenia una botiga sucursal al carrer de Balmes 116, de Calella. Efectuava també serveis de cŕlcul “Hot Line”, com facturació, comptabilitats, gestió, comptes fiscals, inventaris…