SISTERNES, CAN

 

Propietat antiga i coneguda que es situa a la baixada d’en Feliu, davant mateix de les Figueretes, que[1] porta el nom d’una família -els Feliu de la Penya- tinguda com una de les més adinerades de la localitat, que arribaren a exercir un paper de relleu en l’economia i en la política local, en els segles XVII i del XVIII.

També, a la cantonada del carrer amb les Figueretes, concretament al núm. 18, hi ha la Casa Sisternes[2], la primera obra de Puig i Cadafalch, construïda l’ any 1892. És una casa de cós modernista. Combina perfectament els estucats amb la decoració de les rajoles. Encarregada per Ernest de Sisternes, té com elements destacats els trencaaigües, també de ceràmica, que fa de coberta de la finestra i el balcó.[3]

 

 

 [1] http://www.einforma.com/servlet/app/prod/DATOS_DE/EMPRESA/SOL-PUNT-SA--EN-LIQUIDACION--C_QTA4ODgwNDQ1_de-BARCELONA.html

[2] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2731

[3] SALICRÚ I PUIG, Manuel: « Quatre recorreguts...”. Op. Cit. pàgs. 18 i 41.