SOL, HOSTAL DEL

 

Estava situat al Camí Ral. Altres establiments d’ aquesta mena, a finals del segle XVIII, foren el del Pardal, el de la Font, el de Montserrat (on solia hostatjar-se el Baró de Maldà quan visitava la ciutat), el de la Serena, el del Pilar, el dels Tres Reis, el de Sant Francesc de Paula i el de la Coloma.[1]

Cal recordar que el Camí Ral era –a Mataró- la carretera que anava de Barcelona a França. Per aquest motiu no té res d’ estrany que en el llarg del seu trajecte hi hagués diferents hostals o fondes.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 251.