SOL IXENT, ESCOLA

 

Està situada a l’ Avinguda Gatassa 68-84 de Mataró, entre els carrers Ramon Berenguer III i Josep Montserrat. Es tracta d’ un centre privat concertat amb el Departament d’ Ensenyament de la Generalitat que oferir cursos de les etapes Infantil, Primària i ESO. Va ser fundat l’ any 1970, per iniciativa directa de la família Sancho i Caballé –originària de Badalona- estretament vinculada a temes escolars. Justament Romuald Sancho i Forner va ser el creador de l’ Acadèmia que portava el seu nom.

A més dels ensenyaments reglats pròpiament dits, organitza també serveis extraescolars i activitats complementàries.[1]

 

 

 [1] http://www.escolasol-ixent.cat/