SOL, MAS DEL

 

Casa de pagčs, avui desapareguda, que estava situada a les Hortes de la Carretera de Barcelona, al costat de la Riera d’ Argentona.

Altres hortes que van quedar engolides en la re-urbanització de la zona per a adaptar-les a usos industrials serien Can Lleonart, Can Batlle, Can Sereneta, Can Marcé, Can Rafel, Can Gravat i la Torre Llauder, prou coneguda.