SOLA, GRÀFIQUES

 

Del carrer Torrijos 32, van ser creades l’ any 1980, oferint tot tipus de serveis de publicacions, Arts Gràfiques, fotocòpies, treballs en offset, sistema digital, etc…

Entre les moltes altres empreses del sector de les Arts Gràfiques podríem destacar Argra (Av. Lluís Companys 47); Copisteria Prims (Muralla de la Presó 21); Control-Ing S.A. (Montalt 4); Copy-Rap S.L. (Tetuan 34); Datum (Massevà 2); Etiquetas Domingo S.L. (Gènere de Punt 16); Fàbregas-López S.L. (Iluro 70); Fotografia Sancho (Iluro 32); Impremta Laietana (Carreró 20) i Traç (Plaça d’ Espanya 20). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Arts-grafiques,-impremtes-3844.html