SOLANO, ENRIQUE

 

Nom del propietari d’ una litografia que a les darreries del segle XIX estava situada al carrer d’en Pujol, sense precisar-ne el número, al davant mateix però de l’ escola que tenia oberta el Sr. Bru.

Després d’ uns anys la raó social Hijos de Antonio Fàbregas S.A. es queda amb la maquinària de la litografia i les instal.là a l’ edifici que ocupava l’ antiga fàbrica Arenas, més coneguda com el Vapor Nou.

N’ era director tècnic Francesc Ríos i Isbart qui, en ser suprimida la secció de litografia de Can Fàbregas, va quedar-se amb les premses i va instal.lar el seu taller a la casa núm. 22 del carrer d’ en Palau, que era on hi havia hagut successivament les impremtes Pons, Escobet i Vilà.

Més tard va ser codirector del negoci Pere Manén i Mayol, cunyat de Ríos Isbart. [1]

 

 

 [1] Veure FULLS/113, del Museu-Arxiu de Santa Maria. Octubre de 2015. pàg. 41.