SOLER DE BELLOC, MAS

 

També escrit en ocasions Soler de Bellac o de Bellach, es troba documentat a Valldeix, al segle XIV. Tenia propietats a Valldeix mateix i al Palau i limitava amb el Mas Sanguerra.

Altres masos del paratge ja documentats al segle XIV serien els Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Catalŕ, Fabrer... entre molts altres.