SOLER, MAS D’EN

 

Referenciat a Mata, a la segona meitat del segle XIV, a la zona de Valldeix. Documentats també en aquesta mateixa čpoca i a Valldeix, són també els masos Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Catalŕ, Fabrer Lledó, Bn. Ponç, Catŕ, Miralles, Miquel i Feliu.[1]

Valldeix és el veďnat de Mataró que queda a l’est del de Cirera i al peu mateix de la Serralada de Marina i que coincideix amb la conca de la riera del mateix nom, també denominada –en la seva part baixa- de Sant Simó.

 

// Soler és també el nom d’ un mas, propietat de Jaume Soler del Pou, que estava situat entre el carrer de Sant Antoni i el carrer de Lepanto, a sota del que és ara l’ Escola Pia de Santa Anna, a les darreries del segle XVI.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pŕg. 72.