SOLÍS, CAN

 

Casa de pagès situada al costat de Can Masriera i a pocs metres del Torrent de la Salamandra, considerat sovint també com la via d’ accés a Can Flequer i a Sant Martí de Mata, però encara en les immediacions del Veïnat de Valldeix. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.