SOLIVA, FONT DE CAN

 

Font localitzada al terme de Dosrius i situada prop de Can Soliva, avui desapareguda, que s’ hi accedia per un trencall de la carretera B-510, que va de Dosrius a Llinars del Vallčs, a relativa poca distŕncia del nucli urbŕ de Dosrius.

La font, com tot el paratge, es localitzaria a no molts metres del denominat Clos d’ en Roi. [1]

 

 

 [1] “Fonts. Itineraris…” Op. Cit. pŕg. 201-203.