SORRALL, EL

 

Indret de la zona limítrofa entre els termes d’Argentona i de Mataró, que queda al costat mateix de la Riera d’Argentona. El seu origen es situa a les darreries del segle XVIII, quan la família Gual, originària del Veïnat del Cros, a Argentona, van vendre “un important terreny de 13 quarteres de terres immediates a la riera d’ Argentona, amb àlbers i polls, conegut com a Sorralls d’ en Gual”.[1]

El Sorrall, nom antic, sense constància escrita, fa referència sens dubte a l’espai arenós que sempre s’ubica als alentorns d’una riera. A les seves immediacions i al peu de la carretera C-1415 hi havia la masia de Can Vador (o Badó) del Sorrall, enderrocada l’ any 1974.

Avui, al seu lloc, s’hi ubiquen diferents indústries i particularment un equipament esportiu inaugurat al 2003 [2], amb diferents piscines, sales de bicicletes estàtiques, de fitness, de gravity… L’ accés al centre és a través de la Ronda Josep Tarradellas 103.

 

// El Sorrall és també un indret que queda entre Can Lincon i Can Sellès, a la confluència del Torrent de Can Tria i el de Sant Miquel, a Mata.

 

 

 [1] Veure l’ article signat per Antoni Martí i Coll i publicat a FULLS/86, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 2006. pàg.18.

[2] http://www.mataro.cat/portal/ca/Esports/instalacions/sorrall/