SOT DELS CASTANYERS

 

Queda a la banda oest del camí que va de Can Flaquer a Can Xerrac, on comença la Riera d’en Masriera. S’ hi localitzaven dues basses, amb aigua al seu moment, a l’ origen de la Riera d’ en Masriera.

El Sot dels Castanyers queda entre els paratges del Malpas, Masriera, Tres Turons i Olivasa, topònims poc coneguts d’ aquesta part nord-oriental de Mataró. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.