SPORT MATARONÈS, SOCIETAT

 

Constituïda l’ any 1898, a la Rambla núm. 27, va ser el resultat del treball conjunt de la Colombòfila de Mataró i Unión Ciclista. Tenia un cafè també conegut com “El Siglo”. També sovint apareix escrit amb el nom d’ Esport Mataroní.

Hi ha un ampli ventall d’ entitats mataronines dedicades a l’ oci i a l’ esbarjo, originades al segle XIX. Unes tingueren un caràcter més elitista, com el mateix Sport Mataronès (que acollia persones de classe benestant, industrials, comerciants i professionals…), el Casino Mataronés i el Filharmònic, a la Riera. Altres un tarannà més popular, com el Casino Fènix Mataronés o el Círcol Clavé. [1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: « Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pàgs. 330 i 331.