SUREDA D’EN LLAUDER, LA

 

Paratge del terme de Mataró on es troba la Font de la Salamàndria, dins el Veïnat de Valldeix. [1] La casa més propera a la zona és Can Perico dels Ocells, sobradament coneguda.

A la Font de la Salamàndria s’ hi accedeix des del Torrent de Can Marquès i, després d’ un trajecte ple de xaragalls, s’ arriba a aquest paratge boscós on domina, com el seu nom indica, l’ alzina surera.

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 245.