SURERA DE CAN FAMADA

 

Es localitza al terme municipal d’ Argentona. És l’indret on neix el Xaragall d’ en Belardo i el Xaragall del Canyar d’ en Cases, a llevant de Can Martí de la Pujada i de la Plana d’ en Martí.

Les Sureres de la Bofarulla es troben al seu est, anant cap al Turó d’ en Dori i del Pi Gros.[1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir/ Cal cercar el nom i fer la pertinent aproximació.