SURIÀ, CALDERERIA

 

Treballava el coure i el ferro i estava situada al carrer de Churruca núm. 39. Tenia com a especialitat la construcció i reparació de calderes.[1]

Emili Surià i Puigdollers, que en seria el propietari, estava casat amb Maria Sitjà i Rius i va tenir quatre fills: Emília, Rosa, Joaquima i Joan.

Emili Surià i Puigdollers va morir el 1980, als 84 anys.

 

 

 [1] Un altre establiment de similars característiques era el de Josep Santaeulària, situat al carrer de Santa Teresa núm. 25.