TARRÉS, CAN

 

Amb el nom de Tarrés i Cia, Vicenç Tarrés –amb els seus socis Joan Mas i Ramon Alom- es dedicava al tissatge en un establiment del carrer d’ Argentona, fora muralles. Els pactes entre ells deixaven distribuïdes de forma clara les respectives responsabilitats.

L’ experiència, iniciada l’ any 1840, va durar tres anys i les aportacions econòmiques dels socis es feia a parts iguals, pel que fa a pèrdues i beneficis. Es desconeix el camí seguit posteriorment per aquests tres protagonistes.[1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal. 1820-1856”. Op. Cit. pàgs. 161.