TELCISA

 

És una de les grans empreses del ram de la metal.lúrgia, aplicada a la construcció de màquines per al gènere de punt, que van fer fallida entre 1974 i 1980, en mig de la crisi del sector del tèxtil. La metal.lúgia era una indústria subsidiària del tèxtil i anà seguint, a casa nostre, els ritmes de l’ evolució d’ aquest darrer sector. Estava situada al carrer Avinyó s/n., a la zona de Cerdanyola.

Altres empreses importants del sector foren Tricomalla, Abril S.A., Tallers Pruna, Tallers Linares, Tallers CYPP, Subministres Ind.Text, Torres i Cia, Fundició Font, Fundició Sant Crist, Fundició Roure, Tallers Ray, Tallers Merino, Tallers Acerman, Trabal, Albó i Mecanitex, entre altres.[1]

 

 

 [1] LLEONART, Pere: “Mataró, 1990. Una perspectiva socioeconòmica de la ciutat. Ajuntament de Mataró. Gràfiques Tria. Mataró, 1983. pàg.92.