TERESES, LES

 

Plaça de caràcter eminentment comercial, amb zones enjardinades, que es localitza on, des del 1685 fins al 1936, hi havia el convent de les monges carmelites descalces, conegu des també per les Tereses. D’aquí el nom, oficialitzat al 1980. L’edifici pròpiament dit quedava a la banda de l’antic camí de Cabrera, ara carrer de Sant Benet.[1]

Aquest paratge, en temps antics, era conegut com les Quintanes. Al 1936, en iniciar-se la guerra, l'edifici del convent de carmelites descalces –que tenia accés per la part alta, gairebé a l’ encreuament entre el Torrent i el carrer de Sant Josep, fou incendiat i posteriorment enderrocat. [2] La plaça fou denominada llavors 19 de Juliol i, ja en temps franquista, Plaça dels Caiguts. També, al 1979, es va proposar el nom de Països Catalans per a designar aquesta plaça. En el seu subsol, l'any 1976, s’ hi va inaugurar un aparcament subterrani. Avui és un espai urbà que s’aprofita per a la realització de diferents actes recreatius.

A la seva banda nord, hi trobem l’edifici ara pertanyent a l’Escola Pia de Santa Anna; a ponent de la plaça, les oficines de la Companyia de Gas Natural. I al sud, l'edifici seu de la UGT i del Partit dels Socialistes (que fa uns anys fou traslladat al Camí de la Geganta)..

 

 

 [1] Altres comunitats religioses femenines de clausura foren les Caputxines (1747); les Clarisses de la Providència (1859), al carrer d’ Iluro (que també tenien escola) i les Benetes (al carrer d’ Argüelles).

[2] Quan les monges es van quedar sense convent, es traslladaren a Can Palau de la Riera. Al cap de poc, es van mudar a un edifici del carrer de Barcelona, on ara hi ha el Forn Maresme. Finalment al 1954 fou inaugurat el nou convent de l’ Avinguda Torner.