TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVÀ

 

Tindria la seva seu al carrer de Sant Cugat núms. 97-99, de Mataró. També hi hauria un altre centre de la mateixa confessió al Camí dels Caputxins núm. 43, a poca distància del Cementiri.

Aquesta confessió havia tingut el seu “Saló del Regne” al carrer de Sant Ramon.

Amb independència dels centres cristians catòlics, molts són els centres de diferents confessionalitats religioses existents a Mataró (musulmans, evangelistes, altres cristians de diferents tendències …).[1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Religio-2088.html