TOLRÀ, CAN

 

Casa de pagès situada a la part inferior del Camí de les Cinc Sènies i molt a prop del Camí de les Vinyes d’ en Sumells. La seva adreça oficial és Veïnat de Mata número 110. Se la coneix també com La Fauna i està dedicada a la cria d’ animals.

Avui, un Pla Especial per a Masies i Cases rurals en preveu la seva rehabilitació i la seva possible adaptació a diferents usos. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 8.