TORNER, MAS

 

Mas que es troba documentat a Traià, al segle XIV. Quedava situat al Rial Bera i limitava amb el Mas Camps.

Altres masos de l’ entorn en aquella mateixa època podrien ser els Oller, Salvador, Alegra, Scarp, Mataró, Agell, etc… També és constatada la seva existència en els segles XVI i XVII.