TORRE LLAUDER, ESCOLA

 

Es tracta d’ un centre públic d’ Educació Infantil i Primària que es troba ubicat al carrer Ciutat Freta núm.31. Disposa de les instal.lacions apropiades per als cursos d’ aquests nivells i ofereix també activitats extraescolars i serveis complementaris.[1]

Al Pla d’ en Boet, zona de la ciutat densament poblades, s’ hi localitzen diferents escoles, com la del Camí del Mig o l’ IES Pla d’ en Boet. També, a ponent del sector, es troben l’ Escola de les Aigües i la del Camí del Cros.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/educacio/ipsecob/centres_escolars/content/30TorreLlauder.html