TORRENT, CAN

 

Nom d’ una popular pastisseria localitzada a la cantonada del carrer de Sant Cristòfor i del carrer d’ en Pujol, a la Plaça Xica mataronina.

Josep Torrent i Caimel n’era el propietari. Als anys trenta del segle XX, ja amb el titular Josep Torrent, la pastisseria es coneixia amb el nom de La Confianza. Josep Torrent s' havia casat, en primeres núpcies, amb Magdalena Casas i Juhé, amb qui va tenir una filla, Teresa, casada amb Enric Aragonès i Pascual.

Josep Torrent i Munné, casat en segones núpcies amb Teresa Lladó i Nonell, tingué altres dues filles, Josepa i Rosa, que es casarien amb Esteve Carbonell i Thomàs i amb Josep Antoni Aledo i Pérez, respectivament.