Cookie Consent by Free Privacy Policy website

VILÀ, IMPREMTA

 

Estava situada a la Riera 64, pujant a mà esquerra i aquest espai era conegut també per Can Lluch. Tenia, a la façana, unes rajoles prou valorades. Pere Vila i Font en va ser el propietari a principis del segle XX. Va participar a l'Exposició d' Indústries Locals, celebrada el 1911 [1], al Col.legi de les Escoles Pies de Santa Anna.[2]. Pere Vilà i Font va morir el 1913, als 48 anys. [3] A la impremta de Pere Vilà s’ hi feren molts periòdics, revistes, butlletins... de caràcter local i de diferents tendències ideològiques. [4]

Altres impremtes de Mataró, ben conegudes, foren Ca l’ Abadal, la Minerva, la Gràfica Fides i Ca l’ Horta. Però també, al segle XIX, la d’ Agustí Roca (de la qual es desconeix la seva ubicació), o la de Silveri Lleyxà (que estava situada al carrer Dagueria, de Barcelona, però que tenia un obrador tipogràfic a Mataró), la de Santiago Simó (a la Riera 32), la Impremta Amèrica (al carrer del Duc de la Victòria, núm. 27, que aleshores era el nom que tenia la Riera), la Impremta Anglesa (del núm. 2 de la Plaça del Beat Salvador i 14 del carrer de Na Pau, propietat de Josep Palau i Benet), la de Ricard Bartra (Madoz 6), la de Josep M. Casanovas i Ricart (al carrer de Barcelona 32, primer, i al de Sant Francesc de Paula 55, després) o la de Pere Vives (al Carreró 17).[5]

 

 

 [1] Diferents publicacions d’ aquells temps d’ editava a la Impremta Vilà. Entre altres, altres, en aquell mateix 1911 “La República”, dirigida per Agustí Nolla.

[2] FULLS/78. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener de 2004. Pàgs. 27-36.

[3] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Riera amunt, Riera avall”. Mataró, 2015. Pàgs. 269-274.

[4] Veure FULLS/113, del Museu-Arxiu de Santa Maria. Octubre de 2015. Pàg. 40 -41.

[5] FULLS/11. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, febrer de 2015. Documentació. Pàgs. 35-42.

<<<=== Retorn pàgina principal Mataró: Noms de llocs