Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Política de privacitat

1. Responsable

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d'aquest Lloc Web és:

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
Carrer de Beata Maria, 3
08301 Mataró

2. Finalitat

Les dades personals de l'usuari d'aquest lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació amb els clients a través de l'àrea de clients. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació amb els clients i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripcií de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part, en cas que aquest tingui la condició de treballador per compte propi o autònom; i l'interès legítim de Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró a contactar amb els seus clients a través de persones de contacte, en cas que aquest tingui la condició de persona jurídica.

Atendre les sol·licituds d'informació i / o consultes efectuades per l'Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat s'han de conservar fins a haver donat resposta a la sol·licitud d'informació i / o consulta i, després d'això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l'Usuari.

3. Destinataris

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals. També podran comunicar-se a les següents categories d'encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats del tractament poden estar ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu amb els que adoptarem les garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades.

4. Drets

L'usuari pot exercir davant Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari la legitimació es basi en el consentiment donat per l'Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets l'usuari pot enviar la seva sol·licitud a C / Beata Maria, 3, 08301-Mataró (Barcelona), o a l'adreça de correu electrònic masmm@masmm.org.

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

5. Menors d'edat

Els menors de 14 anys no poden facilitar dades personals a Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró sense el previ consentiment dels seus pare / mare / tutor legal.

6. Veracitat de les dades

Quan un usuari procedeixi a complimentar algun dels formularis d'aquest lloc web, haurà d'aportar totes aquelles dades considerades obligatòries, a més, aquestes dades han d'estar actualitzades i ser veraços.

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css  •  Polítiques de privacitat i cookies
Advertiment: Els resultats d'una traducció automàtica no són mai completament fiables